Exposition and mural painting at MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Exposition and mural painting at MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya)
07/09/2016 Anna Falcó
Pintura Mural al MNAC
Pintura Mural al MNAC
Pintura Mural al MNAC

Exposition at MNAC (Museu Nacional d’art de Catalunya) and Mural painting 🙂